Wednesday, August 22, 2012

Anekdot Ulama 43: Mimpi Shah Waliyullah Tentang Syiah

Shah Waliyullah merakamkan 40 buah mimpi pertemuan denagan Nabi saw dlm sebuah risalah yang dinamakannya sebagai Al Durru Al Thamin fi Mubassyiraat Al Nabiy Al Amin. Mimpi pertemuan dengan Rasulullah saw  ialah apa yang dialaminya sendiri berserta dengan apa yang didengari daripada ayahndanya, gurunya Abu Tahir dan mereka yang solih yang mempunyai hubungan yang rapat dengan beliau. Antara mimpi tersebut ialah tentang penjelasan Rasulullah saw berkenaan dengan Syiah. Mimpi yang dirakam itu ialah mimpi yang ke sembilan iaitu:
                    "Aku bertanya Rasulullah saw satu soalan rohani berkenaan dengan Syiah. Baginda mengisyaratkan kepadaku bahawa mazahab mereka batil. Kebatilan mazhab mereka boleh dilihat menerusi lafaz Imam. Apabila aku sedar aku mengetahui bahawa Imam di sisi mereka adalah maksum, wajib ditaati dan seorang yang diwahyukan secara wahyu batin. Ini semua makna Nabi. Fahaman mereka ini sudah tentu membawa kepada pengingkaran terhadap khatam nubuwwah (Finality of Prophethood). Semoga Allah memburukkan hal mereka". [Perhatian: Ini bukan bermakna Shah Waliyullah menjadikan mimpi sebagai dalil. Shah Waliyullah tidak menjadikan mimpi sebagai hujah syari`]
(Petikan: Al Rasail Al Thalath, Al Fadhl Al Mubin fi Al Musalsal min Hadith Al Nabiy Al Amin, karangan Shah Waliyullah Dehlawi, cetakan Darul Kitab Deoband, m/s 158).