Saturday, August 18, 2007

Pengajian Tirmizi 2

لا تقبل صلاة بغير طهور (Solat tidak akan diterima tanpa kesucian)
Apakah maksud solat tidak akan diterima? Adakah ia bermaksud solat tidak sah lalu tidak diterima? ِAِِِtau adakah tidak diterima pahalanya sahaja sedangkan ianya sah? Kedua-duanya boleh dipakai disini. Maksudnya: kalau tak berwudu solat tidak sah dan tidak diterima kerana tiada thuhur.Begitu juga kalau hati tidak bersih, tidak suci atau tidak thuhur maka solat tidak akan diterima juga dengan ertikata tidak mendapat pahala.
Namun, di sini mungkin Imam Tirmizi maksudkan tidak di terima pahalanya kerana di tempat lain Imam Tirmizi sudahpun mendatangkan hadis yang menunjukan wajib thuhur yang bermaksud wudu, yaitu مفتاح الصلاة الطهور. Ini adalah kerana Imam Tirmizi hanya mendatangkan satu hadis sahaja untuk satu kes dalam kitabnya itu Satu hadis untuk satu kenyataan.

No comments: