Friday, December 10, 2010

Anekdot Ulama 38: Guru Besar Darul Uloom Meninggal Dunia

With extreme pain and grief, it is informed that Maulana Marghoobur Rahman, Mudir of Darul Uloom Deoband died on 8 Dec 2010 (1 Muharram 1432) Wednesday in his native town Bijnor,UP. [Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji’un] May Allah forgive him and grant him high ranks in Jannah. Amen!

Maulana passed away in his hometown Bijnor where he was staying for past several months due to prolonged illness and weakness.

He was about one hundred year old. He held the post of Mohtmim (Rector/VC/Mudir) of Darul Uloom Deoband for thirty years (from 1981-2010). This period is bright era of the history of Darul Uloom Deoband. Darul Uloom Deoband made extraordinary progress under his administration and it developed leaps and bounds. Numerous huge buildings constructed, the old ones were renovated, several educational departments were launched and many reforms were introduced in the education system.

Maulana Marghoobur Rahman graduated from Darul Uloom Deoband in 1352 (1932). He was appointed as Member Shura of Darul Uloom Deoband in 1382 (1962). Later, after the 100th anniversary of Darul Uloom Deoband in 1982, he was assigned the post of Mudir. He undertook the post in a critical time and served Darul Uloom in exemplary style with his god-gifted ability and insight.

We appeal to all well-wishers, madrasa authorities and those related to Darul Uloom to pray for his forgiveness and isal-u-thawab.

His janaza salah (funeral prayer) was held in Deoband after Isha at 9 pm. [From: http://www.darululoom-deoband.com/english/news/shownews.php?id=13]

Tuesday, December 7, 2010

Kembara Deoband 35: Kurikulum Darul Uloom Deoband


Curriculum Of Darul Uloom Deoband
From:http://www.darululoom-deoband.com/english/index.htm

First Year Arabic

Sirat Khatimul Imbiaa, Mizan, Munshaeb, Panj Ganj, Nahvmir, Shrahmiat-e-Amil, Miftahul Arbia (1st & 2nd parts), Al-Qiratul Waziha, Hifz of 30th Para with Tajweed along with practice of one forth.

Second Year Arabic

Hidayatun-Nahv, Ilmus Segha, Fusul-e-Akbari (Khasiyaat), Al-Qiratul Waziha, Nafhatul Adab, Noorul Izah (excluding Al-Haj), Quduri up to Al-Haj, Aasan Mantiq, Mirqaat, Jamalul Quran with practice of Para Aamm of last three quarters.

Third Year Arabic

Translation of the Holy Quran form Surha Qaaf to the end (starting form part 30th), Quduri form Kitbul Buyoo to the end, Kafia (complete), Nafhatul Arab, Mishkatul Aasar, Al-Qiratul Waziha (part 3), Taalimul Mutallim, Sharah Tahzib (complete), Tarikh Millat (self study)

Forth Year Arabic

Translation of the Hole Quran (from Surah Yusuf to Qaaf), Sharah Waqaya (first vol.) after it, second vol. up to Kitabul Itaaq, Durusul Balagha (complete), Al-Fiatul Hadith, Arabi Tashilul Usul, Usulush-shasi, Qutbi, Modern Educations (history, geography, civics)

Fifth Year Arabic

Hidaya Awwal (complete), Translation of the Holy Quran form the beginning to the end of Surah Hood, Mukhtasarul Ma’ani, Talkhisul Miftah (chapter three), Nurul Anwar, Al-Manar, Maqamaat, Sullamul Uloom, Aqidatu-Tahavi, Tarikh Salateen-e-Hind (self-study)

Sixth Year Arabic

Jalaalain, Hidaya Sani (including Al-Itaaq), Al-Fauzul Kabir, Husaami, Qasaaid Muntakhaba (from Diwan Mutanabbi) Diwan Hamasa (Babul Adab), Mabadiyul Falsafa, Mebzi, Asahus Sier (self-study)

Seventh Year Arabic

Mishkatul Masabih, Nukhbatul Fikr, Muqaddama Shaik Abdul Haq, Hidaya Aakhirain, Sharah Aqaaid, Siraji

Dawrah (Final Year)

Bukhari Shareef, Muslim Shareef, Tirmizi Shareef, Abu Dawud Shareef, Nasai Shareef, Ibn Maja Shareef, Tahavi Shareef, Shamael Tirmizi Shareef, Muatta Imam Malik, Muatta Imam Muhammad, Tajweed and Practice.

Takmilaat

Takmil–e-Tafseer

Tafseer Ibn Kasir from Surah Yusuf to the end of Surah Najm,

Tafseer Ibn Kasir from Surah Qamar to the last Surah of the Holy Quran, Baizawi from Surah Al-Imran to Surah Al-Araaf,

Baizawi Shareef (Surah Baqrah), Manahilul Irfaan (selected chapters), Muqaddama Ibnus Salah, Sabilur Rashad

Takmil-e-Uloom

Hujjatullahil Baligha, Musamarah, Muqaddama Ibnus Salah, Baizawi Shareef (Surah Baqrah), Al-Ashbah wan-Nazair (Kulliyat Fiqhia) Sabilur Rashad

Takmil-e-Fiqh (Ifta)

Siraji (with practice), Uqud Rasmil Mufti, Al-Ashbah wan-Nazair (First and second chapters), Qawaidul Fiqh, Durr-e-Mukhtar, Tamreen Fatwa

Takmil-e-Adab

Asaalibul Insha, Al-Mukhtaratul Arbia (Annasrul Jadid), Diwanul Hamasa (chapter of Al-Humasatul Al-Adab), Sab’ah Muallaqah, Tarikhul Adabil Arabi (Zayyat), Al-Balaghatul Waziha, Insha Arbi,

Tajweed, Hafs Urdu, Hafs Arabic

1. Students, who are Hafiz and completed Third Year Arabic course or learnt up to Sharh Jami, will be given admission in Hafs Arabic.

Qirat Sab'ah Asharah

1. It is compulsory for the candidates to be Hafiz and having the qualification of Forth Year Arabic for getting admission in this department.

2. The candidate completing Qirat Sab’ah and having qualification of Fourth Year Arabic is eligible for joining Ashrah.

Kurikulum Darul Uloom juga seperti institusi lain mengalami perubahan dari masa ke semasa sesuai dengan tuntutan semasa. Jika dibandingkan dengan apa yang tertera di dalam buku History Of the Darul Uloom Deoband kebanyakan buku yang digunakan pada pada zaman dahulu masih digunakan pada waktu ini. Walau bagaimanapun banyak kitab dikeluarkan daripada dijadikan silibus terutama yang menyentuh ilmu-ilmu seperti Tasawwuf, Falak, Falsafah, Mantik, Munazarah dan ilmu2 Ma`qulat yang komplikated. Malah terdapat kitab-kitab yang saya pelajari tahun 90an telah pun dikeluarkan tanpa penggantian atau diganti dengan kitab lain. Misalnya kitab-kitab yang tidak dijadikan silibus lagi ialah Syarah Jami (Nahu) dan Kanzu Daqaiq (Fekah). Manakala kitab yang diubah tajuk silibusnya ialah Dewan Mutanabbi dan Hamasah yang hanya ditukar kepada syair2 pilihan sahaja. Beberapa kitab berbentuk introduction dalam bentuk tashil kepada sesuatu ilmu diperkenalkan juga. Contohnya dalam Balaghah Durusul Balaghah, dalam mantik Asan Mantiq, dalam b. Arab Miftahul Arabia, dalam usul fekah Tashilul Usul. Ketika zaman saya kitab-kitab seperti ini tiada dalam silibus. Teringat saya kata-kata Sheikhul Hadis Mufti Saed Palanpuri ketika mengajar kami kitab Hujattullahul Balighah tentang masalah silibus. Komen beliau kitab yang sukar-sukar itu tidak sepatutnya dikeluarkan malah ia sepatutnya dipermudahkan dengan bantuan-bantuan yang tertentu seperti dengan menyediakan kitab-kitab pengenalan terlebih dahulu. Kitab-kitab itu tidak seharusnya dikeluarkan kerana ia mampu menyediakan isti`dad pelajar untuk membaca kitab-kitab yang besar dan komplikated. Besar kemungkinan kitab-kitab tashil yang diperkenalkan oleh Darul Uloom itu adalah hasil idea Mufti Saed Palanpuri. Dalam jadual di atas tidak dimasukkan Takmilaat yang baru dibuka iaitu Takahssusu fil Hadis atau Takmil-e- Hadith.Sunday, November 21, 2010

Kembara Deoband 34: Gobar (Cow Dung)

tahi lembu (gobar) dijemur di dinding rumah
Berdekatan dengan rumah sewa kami ada beberapa buah rumah orang miskin. Rumah mereka terletak di akhir jalan menuju ke tempat menyembelih (mazbah). Dinding rumah mereka tidak disalut dengan tanah sebagaimana rumah-rumah orang miskin yang lain. Mereka membiarkan dinding-dinding itu telanjang begitu sahaja dengan bata-batanya tersengih keluar. Mereka berbuat demikian kerana ada tujuan. Tujuannya ialah untuk menjemur tahi lembu (gobar). Itulah fenomena pertama kali dalam hidup saya melihat orang menjemur tahi lembu di dinding rumah. Tahi lembu dikumpulkan sekian banyak terlebih dahulu daripada kandang-kandang yang terletak di rumah masing-masing. Ia juga dipunggut di jalan-jalan. Kemudian ia akan dicampur dengan jerami dan diuli-uli seperti menguli roti. Tahi lembu dijadikan bulat meleper seperti roti tempayan atau roti canai. Selepas itu gobar itu akan dijemur dengan menampalkannya di dinding-dinding rumah masing-masing. Setelah kering ia akan dikumpulkan. Gobar-gobar ini akan dijual sebagai kayu api untuk memasak di dapur. Ia juga dijual kepada pekedai restoran yang pada ketika itu masih lagi menggunakan tahi lembu kering sebagai pemancu api untuk memanaskan kaula (arang batu) untuk mamasak. Menurut ulama di sini gobar asalnya najis tetapi ia boleh digunakan untuk memasak. Tetapi ia tidak boleh digunakan untuk beristinja kerana ada hadis Nabi saw yang melarang menggunakannya utk beristinja.

gobar yang diuli

gobar digunakan utk memasak

Jika kita bermusafir dengan keretapi kita akan melihat pemandangan gobar-gobar dilonggokkan meninggi seperti pusu di kawasan-kawasan ladang yang terbentang luas. Ia ditutup dengan jerami barangkali untuk mengelakkan daripada dimakan burung atau bersepah ditiup angin. Longgokan ini akan dibawa oleh kereta lembu untuk dijual di kawasan-kawasan kediaman. Atau ke tempat-tempat yang menyediakan perkhidmatan menghasilakan gas daripada tahi lembu. Sesungguhnya fenomena ini adalah antara keunikan kehidupan hidup di India. Malah di India tiada benda yang tak boleh digunakan. Semua kejadian alam digunakan untuk faedah manusia. Begitu juga hampir tiada barang yang telah digunakan tidak boleh direcyclekan. Barang yang rosak juga mudah dibaiki. Jarang barang-barang dibuang begitu sahaja. Tak macam di Malaysia. Rosak sikit terpaksa kena buang kerana bayaran untuk membaikinya tidak berbaloi jika dibandingkan dengan membeli yang baru. Itulah harga sebuah kemewahan.

gobar ditutupi jerami

pusu gobar

Thursday, November 11, 2010

Kembara Deoband 33: Syarif Bhai Oh Syarif Bhai ! (Brother Syarif)

Syarif Bhai tinggal berdekatan dengan rumah sewa kami di Mahalla Sharamzudin iaitu di belakang Masjid Sharamzudin. Kita panggil dia Sharif sahaja. Sharif tinggal di rumah sendiri, rumah peninggalan ayahnya. Rumah itu dibahagi dua selepas ayahnya meninggal dunia. Satu untuk bahagiannya dan satu lagi bahagian abangnya, Jamil, yang bekerja di rumah penyambut tetamu Darul Uloom (Mehman Khana). Rumah hanya dipisah oleh dinding dengan pintu dan laluan keluar masuk yang sama. Rumah Syarif hanya ada satu bilik dan satu halaman. Bagi anak-anaknya yang dah besar-besar mereka tidur di halaman di atas charpai. Yang kecil2 semua tidur dalam satu bilik yang sempit itu. Tidak ada dapur khusus cuma satu sudut di bahagian halaman itu diletakkan alat-alat perkakas dapur untuk memasak. Syarif memiliki ramai anak, 9 orang. Dia termasuk kelas golongan miskin. Kaumnya kaum Nai. Bilangan kaum Nai tak ramai jika dibandingkan dengan kaum Ansari.

Syarif duduk berselendang merah

Ketika saya mula-mula sampai di Deoband saya banyak melihat kelibat Syarif. Dia kerap datang ke rumah sewa kami. Rupa-rupanya Syarif semenjak kecil lagi selalu bertandang di rumah pelajar-pelajar Malaysia. Kata kawan-kawan Syarif sudah ketagih masakan Melayu. Pakaiannya pun banyak yang Malaysia punya. Hadiah daripada pelajar-pelajar kita yang dah pulang ke tanah air. Di rumahnyapun banyak perkakas yang dia perolehi daripada pelajar-pelajar asing. Murah sungguh rezeki Syarif. Syarif satu-satunya orang India yang boleh tahan dengan bau ikan kering. Sebenarnya orang India di Deoband tak tahan dengan bau ikan kering terutama apabila sedang di goreng! Mereka akan gelisah kalau bau ikan kering menusuk ke dalam hidung mereka. Mereka akan bising dengan memekik yeh badbu kahan se aarahi hai (Bau busuk ni datang dari mana?). Walaupun begitu Syarif tak tahan juga dengan bau belacan.

Syarif tidak mempunyai kerja tetap. Biasanya rezeki yang diperolehinya melalui upah buat kerja tolong-tolong orang terutama pelajar-pelajar foreigner. Syarif tak tahu membaca dan menulis. Tetapi agak ajaib kerana dia boleh diminta tolong untuk membuat urusan yang ada kena mengena dengan tulis menulis. Hampir semua foreigner bergantung kepada Syarif. Bersih bilik (kamra saf karna), cuci pakaian (kapre dhona), beli sayur (sabzi kharidna), beli daging (ghost kharidna), baiki letrik (bijli thik karna), cat bilik (kamra rang karna), cari bilik sewa (kiraya makan talash karna), jual suratkhabar lama (akhbar bechna), pos surat (khat post karna), pos buku (kitaben pos karna), beli buku (kitab kharidna), tukar duit dollar di Delhi (dollar change karna), angkat barang (saman uthaana), hantar pesanan (saman pahunchana), masak nasi (chawal pakhana), masak Biryani (Biryani pakhana), buat dudh (dudh tayyar karna), buat chai (chai banana), mengurut (malish karna) etc. Yang paling Syarif suka ialah mengiringi orang ke luar Deoband. Hampir semua orang perlukan Syarif sebagai teman untuk musafir. Oleh itu Syarif dah ke mana-mana kerana menemani orang. Paling acap ke Delhi. Ke airport tak boleh nak dikira banyaknya kerana menghantar pelajar pulang samada ke Malaysia, Indonesia, Afrika, England, Amerika, Kanada, Guyana etc. Ceruk mana di Delhi yang dia tak pergi. Orang Embassy Malaysia dan Embassy Indonesia semuanya mengenali Syarif. Syarif dah masuk banyak hotel dan berbagai restoran. Bukan setakat teman malah dia boleh menjadi guide kerana mempunyai banyak pengalaman dan serba tahu. Yang paling penting dia tahu di mana black market nak tukar US dollar.

Apakah yang menyebabkan Syarif disenangi oleh ramai pelajar foreigner? Yang nyata ialah kerana akhlaknya. Syarif seorang yang penyabar. Extreme sabar. Syarif terkenal dengan selalu buat kerja silap. Bila dimarahi dia diam sahaja menyebabkan semua orang jatuh kesian pulak kat dia. Syarif melayan semua orang. Bila diminta tolong berbuat sesuatu pada sekian-sekian waktu dia tak pandai kata no (ji nahin). Oleh itu janjinya bertindan-tindan dan berlonggok-longgok. Siapa cepat dia akana dapat Syarif. Bila dimarahi oleh orang lain kerana janjinya dia akan diam seribu bahasa. Syarif orangnya cool. Tak pernah meminta dan merungut. Buatlah apa kerjapun dia tak pernah minta ganjaran. Berapapun diupah dia terima sahaja. Kadang tak dapat apa-apa wang. Hanya dibelanja dengan makan minum. Satu lagi sifat istimewa Syarif ialah tekun mendengar. Kalau tension-tension orang akan panggil Syarif untuk borak-borak. Dia sanggup mendengar apa sahaja yang diceritakan kepadanya sambil berkata ji, ji, ji (yes,yes, yes). Kalau cerita itu suatu rahsia yang perlu disimpan dia akan simpan rahsia itu. Oleh kerana itu syarif sentiasa dikenang. Syarif sentiasa dihubungi walaupun mereka sudah pulang. Ramai juga yang mengirimkan duit untuk Syarif bersama doa dan salam. Moga-moga Allah memelihara Syarif dan dimurahkan rezeki. Sesungguhnya sifat sabar Syarif itu banyak menjadi pengajaran kepada diri saya. Walaupun Syarif bukan guru saya di dalam kelas tetapi hakikatnya saya mempelajari banyak perkara daripada keperibadiannya.

Thursday, November 4, 2010

Kembara Deoband 32: Korban Di Deoband

Pengajian di Deoband bermula bulan Syawal. Sehingga bulan haji pengajian berjalan begitu slow kerana masing2 menunggu Hari Raya Haji. Pada hari raya haji semua pelajar balik kampung. Raya haji di sini meriah. Hampir semua orang buat kurban kerana dlm mazhab Hanafi kurban adalah wajib bagi yang mampu.

Solat hari raya diadakan seawal pukul 7.30. Paling lewat pukul 8. Sebaik sahaja selepas solat masing-masing akan menuju ke tempat menyembelih. Tak ada tempat khusus untuk menyembelih binatang korban pada hari ini disediakan.

Di mana-mana sahaja boleh dilakukakan korban asalkan dekat dengan saliran longkang. Mudah nak alirkan darah yang keluar. Biasanya di tengah-tengah jalan laluan orangpun dilakukan juga kerana hampir semua jalan di Deoband kiri kanannya ada longkang yang kecil dan tidaklah dalam seperti longkang-longkang di tempat kita. Malah longkangnya separas dengan jalan utama. Atau disembelih di lorong-lorong jalan yang agak orang kurang lalu.

Pada hari itu air longkang bertukar menjadi merah kerana darah binatang kurban. Lembu tak boleh disembelih. Yang dizinkan oleh kerajaan hanyalah kerbau. Kambing mereka sembelih dalam rumah. Biasanya orang-orang tertentu sahaja dapat daging kambing kerana daging kambing special, mahallah jugak. Tukang sembelih cekap. Lima enam ekor kerbau tu seorang aje yang sembelih dan melapahnya. Kita panggil mereka sebagai Qasai. Merekani kerjanya sembelih kerbau dan menjualnya di gerai-gerai daging Golongan ini dianggap satu kaum. Kaum Qasai. Di Deoband banyak juga kaum yang dinamakan atas dasar kerjaya kaum itu. Kalau group Nai misalnya bekerja sebagai tukang gunting. Teli jual minyak.

 kerbau yang besar

memotong daging untuk diagihkan

Pelik juga daging yang banyak-banyaktu habis diagihkan. Tapi sehari dua selepas raya ada juga pemandangan yang tak elok. Daging dibuang begitu sahaja di tepi-tepi jalan. Kereta sorong pembersih jalan dari pihak municipality tempatan akan memunggutnya untuk di buang. Rata-rata pekerja pembersih jalan itu pula ialah orang Hindu kelas bawahan (Banggi). Pemandangan ini sudah tentu memberikan gambaran tak elok kepada masyarakat Hindu yang tak makan daging. Pembuangan yang dilakukan itu kerana daging terlalu banyak dan kebanyakan mereka tak ada peti ais untuk menyimpan daging. Ada juga yang tamak. Daging kambing dimasukkan dalam peti ais. Tak dibahagikan sepenuhnya. Selepasa satu dua minggu mereka buang daging-daging itu di tepi-tepi jalan. Pada waktu saya tinggal di Deoband belum ada inisiatif nak agihkan daging supaya tidak membazir dari semua pihak termasuklah madrasah. Di sudut ini saya lihat ada kelemahan yang tidak seharusnya berlaku. Di pihak madarasah mereka hanya mampu menasihati penduduk agar jangan membuang daging di merata-rata tempat.

Tuesday, October 26, 2010

Al Hasani

Ziyad Al Hasani 2 tahun setengah. Manakala Zuhair Al Hasani 1 tahun lebih ketika gambar ini diambil.

Saya meletakkan gelaran Al Hasani kepada dua orang anak saya kerana mengambil sempena nama moyang saya sebelah emak yang bernama Hasan. Nama emak saya ialah Hasnah binti Hasmah binti Ahmad bin Hasan. Hasan seorang guru Al-Quran di Sungai Pinang, Tumpat Kelantan. Punyai ramai anak murid. Mengikut cerita nenek saudara saya (Mak Ngah, adik kepada Hasmah) pernah kuburnya diperbaiki kerana berlaku hakisan tanah. Tiba-tiba kelihatan kakinya terjolor keluar dalam keadaan yang masih sempurna tidak hancur. Tidak mustahil jika dia seorang yang banyak mengingati Al Quran kalaupun tidak seorang hafiz. Tentang guru-guru Tok Hasan saya tidak sempat bertanya. Tetapi anaknya Ahmad sempat belajar dengan Tok Selehor dan Tok Malik yang mana kedua-duanya adalah ulama tersohor di Kelantan. Oleh itu kemungkinan besar Tok Hasan juga berguru dengan Tok Selehor dan Tok Malik. Tentang Tok Selehor, Tok Ahmad memberitahu saya sendiri ketika saya masih di sekolah menengah bahawa dia belajar dengan Tok Selehor. Tidak pula dia menyebut tentang Tok Malik. Saya sempat melihat beberapa kitab milik Tok Ahmad yang diletakkan di tempat dia tidur. Kesemuanya jawi. Saya rasa dia hanya belajar kitab-kitab jawi sahaja dengan Tok Selehor. Mengikut cerita bapa saudara saya (Pakcik Mat) Tok Ahmad berkahwin dengan tukang masak istana atas rekemen gurunya Tok Malik yang pada ketika itu rapat dengan istana. Sebab itulah tidak heran kalau di kalangan keturunan Tok Ahmad ada yang talent memasak.

Sunday, October 24, 2010

Kembara Deoband 31: Keramat Abang Tar

Semenjak di sekolah rendah lagi saya sangat suka bersukan. Saya hanya pergi sekolah kerana nak bersukan. Sukan bolasepak terutamanya. Bukan setakat di sekolah malah di rumah juga saya asyik ke padang di belakang rumah. Kemajuan pelajaran saya tak pernah saya kisah cuma yang saya ingat-ingat saya cuma dapat mengekalkan duduk dalam kelas A sahaja. Dari darjah 4 saya sudah mewakili sekolah. Seterusnya mewakili daerah Kuala Krai. Sukan lain yang saya wakili sekolah ialah lumba lari, hoki, badminton dan sepak takraw. Manakala diperingkat daerah bolasepak, badminton, hoki dan sepak takraw. Untuk solat lima waktutu jauh sama sekali ditunaikan penuh. Bila emak suruh baru buat. Hari-hari jumaat tu ayah bawalah ke masjid untuk solat Jumaat. Itulah satu-satunya masa saya ke masjid. Pasal ngaji Quran emak hantar juga mengaji dengan imam masjid Kuala Krai dan Mok Wan. Dengan Imam ketika tinggal di Jalan Gale. Dengan Mok Wan ketika berpindah ke Jalan Halimah Guchil. Mengajipun kadang-kadang ponteng juga bila terpaksa hinggap di pokok jambu yang lebat berbuah.

Rumah Sewa Kami di Jalan Gale diambil tahun 2010.
Masih sama dengan kami tinggal tahun 70an walaupun agak usang

Semuanya bermula di jalan Halimah, rumah terakhir kami tinggal di Kuala Krai. Rumahtu kuarters kerajaan kerana ayah bekerja dengan kerajaan di Jabatan Penerangan Malaysia sebagai operator wayang gambar. Sebelumtu sekian lama kami menyewa di Jalan Gale berdekatan dengan masjid daerah Kuala Krai. Rumah di jalan Halimah terletak di atas bukit. Rumah teres berkembar. Rumah kami terletak di corner lot menghala ke jalan utama ke bandar Kuala Krai. Petang-petang kami sekeluarga duduk di tepi bukit melihat lalu lintas di jalan raya dan pemandangan bukit bukau di depan rumah kami. Sekolah darjah enam sudah tamat. Cuti akhir tahun tak ke mana. Saya menunggu untuk naik ke tingkatan satu. Seperti biasa setiap petang kami memandang ke bawah, ke batang jalan raya dan padang rumput yang terbentang luas di sebelahnya. Dua tiga ekor kambing yang emak bela sedang merumput di situ.

Bahagian belakang rumah kami di Jalan Halimah. Di ambil pd tahun ini 2010. Pintu garage zink di bahagian kanan gambar yang asalnya bahagian dapur yang ayah buat akhir tahun 70an masih kekal tidak diusik. Bahagian belakang ini juga tempat emak bercucuk tanam; tanam lada, peria dan sayuran lain. Di situ juga ada reban ayam dan kandang kambing peliharaan emak. Oleh kerana dia seorang suri rumah sepenuh masa maka banyaklah aktiviti yang dia lakukan supaya tanah disekliling tidak terbiar. Kini tidak didiami oleh sesiapa. Malah kesemua rumah di taman itu hampir kosong, lusuh dan dah nak runtuh. Hanya satu dua sahaja masih didiami orang. Keadaan taman yang ditumbuhi lalang semacam kerajaan tidak berminat lagi mengekalkan statusnya sebagai tapak perumahan. Semacam ada projek lain di kemudian hari.

Suatu hari saya melihat seorang lelaki berbasikal turun daripada bukit perumahan kami menuju ke bandar. Jarak ke bandar lebih kurang 5 atau 6 kilometer. Dia berkain sarong dan bersongkok. Saya bertanyakan emak Abang Tar (for Mokhtar) tu nak kemana. Mak kata dia nak ke masjid Kuala Krai di bandar sana. Masjid tulah tempat saya mengaji Quran ketika tinggal di Jalan Gale dulu. Abang Tar tinggal di taman kami juga. Dia bekerja dengan Jabatan Tanah kalau tak salah. Waktutu dia ada seorang sahaja anak, anak perempuan, Wani , yang masih kecil. Isterinya kami panggil Kak Jah (not sure). Mereka berdua masih muda. Setiap hari Abang Tar akan berbasikal ke Masjid Kuala Krai untuk solat maghrib dan Isyak. Entah macam mana terkeluar perkataan daripada mulut saya "nak ikut Abang Tar boleh tak". Mak kata esok readylah ikut abang Tar. Kebetulan waktutu saya ada sebuah basikal chopper hadiah dari emak kerana dapat no satu dalam kelas semasa tinggal di Jalan Gale. Sayapun dah tak ingat no satu di tahun berapa. Keesokan harinya saya menunggu-nunggu Abang Tar. Tapi nasib tak baik dia dah pergi dulu. Saya mengekori dari belakang. Bila sampai di masjid solat dahpun bermula. Saya pulang sahaja kerana tak tahu nak ikut macam mana. Belum reti hukum masbuk muwafik. Untuk mengelakkan daripada tertinggal jemaah, keesokan harinya saya berwaspada agar Abang Tar tidak terlepas dari padangan saya. Akhirnya saya sampai ke masjid dan berjaya solat bersama takbir Tok Imam dan Abang Tar.

Mulai daripada saat itu saya tidak lagi meninggalkan masjid dan solat berjemaah. Di mana-mana pun saya pergi hati sentiasa tertambat dengan masjid. Bola dan permainan lain mula saya lupakan. Saya tidak mempunyai rangsangan untuk bermain lagi. Itulah bibit-bibit awal yang menjadi punca akhirnya saya berkelana dan berkembara di bumi India selama berbelas-belas tahun. Itulah keramat Abang Tar seorang lelaki biasa yang dengan sebab amalannya yang istiqamah itu memancarkan suatu nur yang dapat mengubah seorang budak biasa mengenal Kalam Allah, Sabda Rasul dan Qaul ulama kemudian hari.

Wednesday, October 20, 2010

Tetamu Saya Dr Deitrich Reetz

Saya menerima sms daripada seorang yang tidak dikenali beberapa bulan yang lalu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dr Deitrich Reetz dari German. Dia memperolehi nombor hp saya daripada Ustaz Surur Sahabudin dan Prof Dr Israr. Dia sedang membuat kajian terhadap institusi pengajian Islam di South Asia termasuk Darul Uloom Deoband. Oleh kerana saya lepasan Deoband maka dia ingin mendapatkan maklumat daripada saya tentang kajiannya itu. Banyak kali juga Dr menghubungi saya tetapi gagal utk berjumpa. Oleh kerana masa tidak mengizinkan akhirnya dia berlepas ke Indonesia untuk tujuan yang sama.

Dr Deitrich Reetz

Ketika saya memandu kereta tengahari kelmarin saya menerima satu panggilan daripada nombor yang tidak dikenali. Entah kenapa hati saya ingin menjawabnya. Biasanya saya tidak menjawab panggilan yang tidak dikenali. Bila saya memicit butang answer terdengar suara seorang orang putih memperkenalkan dirinya sebagai Dr Deitrich dalam bahasa Inggeris. Sebelum ini saya belum pernah bercakap dengannya. Dia menyatakan hasratnya ingin berjumpa dengan saya. Saya mempelawanya datang ke rumah kerana saya free pada waktu pagi hingga tengahari. Dalam kesusahan perjalanan mencari rumah saya akhirnya DR sampai juga. Dia datang dengan seorang pelajar Melayu yang kebetulan sedang cuti semesta di Universiti di German. Sebelum Dr sampai saya cuba melihat sedikit maklumat tentang Dr Deitrich di internet. Memang dia menulis banyak artikel tentang muslim di South Asia. Kebetulan artikel yang saya sedang baca itu memperlihatkan sikap tidak prejudis Dr terhadap masyarakat Islam dan madrasah. Saya amat terperanjat juga kerana Dr boleh bertutur dalam bahasa Urdu dengan baik. Katanya dia belajar Urdu di Universiti sebelun percantuman German Timur dan German Barat. Antara maklumat yang ingin diketahui oleh beliau ialah tentang medan-medan penglibatan yang diceburi oleh ex-Deoband setelah pulang ke Malaysia. Ini berikutan bidang pengkhususan beliau ialah tentang political science.

Apa yang menarik tentang Dr Reetz ialah sikapnya yang humble. Kesungguhannya dan ketidak putusasaannya sehingga sanggup menghubungi saya berkali-kali dan datang sendiri menemui saya. Malah dia pernah ke India dan Pakistan. Pernah ke Deoband ketika saya masih berada di sana tetapi kami tidak ditakdirkan bertemu. Kesungguhannya mempelajari bahasa Urdu sesuai dengan kajiannya yang meyentuh muslim di India dan Pakistan.

Selepas menemui saya kata Dr dia ada temu janji pula dengan Prof Abu Lais di UIA. Saya memberitahu beliau bahawa Prof adalah bekas supervisor saya dan isteri ketika Master dahulu. Kemudian dia akan terus ke airport untuk ke Singapura kerana ingin menziarahi madrasah tabligh di sana. Dr juga memberitahu saya bahawa dia sememangnya ada anak isteri dan kata dia I`m not Muslim. Saya mendoakan semoga suatu hari nanti Dr akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Kedatangan Dr Reetz ke rumah saya juga telah menambahkan lagi semangat isteri saya untuk mempelajari bahasa Urdu kerana kajiannya berkenaan dengan Maulana Muhammad Taqi Usmani, tokoh ulama Pakistan yang mana sebahagian besar tulisannya adalah dalam bahasa ibundanya Urdu.

Friday, October 15, 2010

Kembara Deoband 30: Suara Quran Di Naudarah

Bhagian Gelap Itu Naudarah

Banyak kesah-kesah aneh di madrasah diceritakan dari mulut ke mulut. Umur madarasah yang sudah menjangkau 200 tahun lebih sudah tentu sarat dengan cerita. Antara cerita orang ialah kalau menghafal Quran di Naudarah cepat ingat kerana tempatnya yang berkat. Dek kerana itu dari awal-awal kedatangan saya lagi saya melihat ramai pelajar duduk di suatu kawasan yang agak panjang berhadapan dengan kelas-kelas tahun 5 dan 6 menghayun-hayunkan kepala mereka untuk mengingati Al-Quran. Kemudiannya saya diberitahu tempat itu namanya naudarah. Di hadapannya ihatah Maunsri, tempat solat jenazah. Pelajar memenuhi naudarah ketika waktu Maghrib hingga Isya. Waktu itu ialah waktu yang diperuntukkan untuk menghafal sabqi iaitu ayat baru yang akan ditasmi`kan (dibaca) di hadapan guru esok pagi. Naudarah hanya dihampari dengan kain guni. Lampu yang dipasang hayalah beberapa biji mentol yang mengeluarkan cahaya kuning. Ia digantung pada ceiling yang agak tinggi menjadikan cahaya yang sampai ke bawah amat suram. Begitu juga dengan kipas tidak cukup menghilangkan kepanasan terutama bila naudarah dipenuhi dengan pelajar. Walaupun penuh pelajar tetap juga datang walaupun terpaksa berhimpit-himpit. Suara bergema tidak terhingga. Kita tidak mendengar apa yang kita baca disebabkan masing-masing membaca dengan suara yang kuat. Ada yang bertanding kuat. Kerana ingin mengetahui keberkatan naudarah saya mencuba. Setelah mencuba sehari keesokkan harinya saya datang kembali. Memang benar apa yang dikatakan. Apabila menghafal di Naudarah cepat ingat. Bila melihat semua bersemangat menghafal, maka kitapun tumpang semangat. Tumpuan ke lain hilang. Fokus hanya kepada Quran. Suara kiri kanan menjadi fana`. Kitapun akhirnya fana` dengan hafalan. Hampir sejam di Naudarah satu page atau dua page Quran sudahpun dapat dihafal tanpa disedari. Naudarah tidak hanya suatu cerita malah saya bukan sahaja diberi rezeki menghafal Quran di Naudarah tetapi kitab-kitab yang lain juga...matan Nahu Mir, Hidayat-u Nahw, Kafiah Ibnu Hajib, Mizan-us Sarf, Ilm-u Sighah, Panj Ganj, Maqamat Hariri, Dewan Mutanabbi.... ada yg semua ada yg hanya a small portion of it.

Thursday, October 14, 2010

Wahyu Dalam Bukhari

Wahyu Dan Niat

Oleh kerana wahyu bersumber daripada Allah swt dan Allah swt tidak memandang manusia berdasarkan rupa paras tetapi kepada hati seseorang maka wahyu hanya akan memberi faedah kepada orang yang mempunyai niat yang suci di dalam pencariannya tentang kehidupan. Untuk Nabi, baginda akan dianugerakan wahyu secara langsung daripada Allah swt. Manakala mereka dikalangan umatnya yang mempunyai keikhlasan yang tinggi terhadap agama Allah akan dipermudahkan mereka menerima hidayah dan pengajaran dari sumber wahyu.

Bentuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi saw

1- Salsalatul-Jaras – Bunyi seperti bunyi loceng. Bagaimana hakikatnya tidak dijelaskan oleh mana-mana riwayat hadis. Namun di kalangan ulama ada yang mentafsirkannya sebagai bunyi malaikat atau bunyi sayap malaikat. Bentuk ini dikatakan bentuk yang paling sukar ditanggung oleh Rasulullah saw.

2- Tamathul-Malak – Malaikat menyerupai manusia. Kebanyakan malaikat yang membawa wahyu ialah Jibrail yang menyerupai seorang sahabat bernama Dahyah Al-Kalbi. Ada kalanya menyerupai lelaki yang tidak dikenali. Ia dianggap sebagai bentuk wahyu yang paling ringan.

3- Malaikat Jibrail – Malaikat Jibrail datang dengan bentuknya yang asal. Diriwayatkan ianya berlaku sebanyak 3 kali walaupun salah satu daripada riwayat tersebut agak lemah periwayatannya.

4- Ru'yah Sadiqah – Mimpi benar. Rasulullah saw melihat cahaya putih seumpama cahaya di waktu subuh. Peristiwa ini berlaku sebelum turunnya Al-Quran. Wahyu ini menyebabkan Rasulullah saw mula menyendiri, bertafakkur dan beribadat di tempat yang sunyi, jauh daripada kesibukan manusia, di sebuah gua yang dinamakan gua Hiraq.

5- Kalam Ilahi – Allah swt bercakap terus dengan Rasulullah saw dalam peristiwa mi`raj seumpama Allah swt bercakap dengan Nabi Musa as. (Al-Itqan)

6- Nafas Fi r-Rau`– Malaikat Jibrail (Ruhul Qudus) meniupkan sesuatu ke dalam hati Nabi saw berupa wahyu sebagaimana hadis menyebut bahawa

إنَّ رُوح القُدسِ نَفَثَ في رُوعي أنه لن تَمُوتَ نفس حتى تستكمل رِزْقها وأجَلَها (جامع الأصول)

أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيهِ السَّلاَمُ أَلْقَى فِي رَوْعِي أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتىَّ يَسْتَكْمِلَ َرِزْقَهُ (الحاكم)

(Al-Itqan)

Keenam-enam bentuk itu boleh dibahagikan hanya kepada dua bahagian.

  1. Wahyu Ilahi – samada Allah mencampakkan terus ke dalam hati Rasullah saw tentang sesuatu perkara yang dinamakan Wahyu Qalbi atau bercakap secara langsung dengan baginda Rasulullah saw yang dinamakan Kalam Ilahi.
  2. Wahyu Malaki – wahyu melalui perantaraan malaikat. Lazimnya malaikat Jibrail. Namun ada riwayat mengatakan malaikat Israfil menurunkan wahyu ketika zaman fatarat iaitu zaman wahyu dihentikan daripada turun buat sementara waktu. Namun riwayat ini diperselisihkan oleh ulama hadis tentang keautoritiannya walaupun Ibn Hajar cenderung menerimanya.

Hikmah Bentuk Wahyu Yang Berbagai-bagai

  1. Menunjukkan wahyu bukan datang dari Muhammad saw tetapi dari sumber ghaib yang hanya boleh dilihat oleh orang biasa melalui penjelmaannya sahaja.
  2. Menyakinkan umat bahawa agama yang dibawa oleh Nabi saw adalah dari sumber yang benar.
  3. Menunjukkan Allah mengatur sesuatu mengikut fitrah manusia. Manusia perlu difokuskan untuk sesuatu perkara yang penting dengan memalingkannya daripada tertumpu kepada perkara yang lain. Keadaan wahyu yang seumpama itu menumpukan Rasul saw kepada apa yang dialaminya dan menumpukan umah kepada apa yang dialami oleh Rasulnya.

Beberapa Situasi Penerimaan Wahyu

  1. Keadaan Nabi saw

- Nabi berpeluh walupun di musim sejuk.

- Nabi lebih bersifat pemurah terutama di bulan Ramadhan.

- Nabi berkumat- kamit membaca Al-Quran bimbang ianya terlupa

  1. Keadaan Ahli Kitab

- Waraqah bin Naufal yang mengetahui sifat Nabi akhir zaman beriman dengan Nabi saw.

- Mereka mengetahui Nabi akhir zaman akan bangkit seperti hal Heraclius dan Dhughatir, teman Heraclius.

- Heraclius yang mengetahui sifat Nabi akhir zaman dan menunggu-nunggu kedatangannya namun akhirnya tidak beriman dengan Nabi saw.

- Dhughatir yang mengetahui sifat Nabi akhir zaman dan menunggu-nunggu kedatangannya akhirnya beriman dengan Nabi saw dan mati dibunuh oleh rakyat yang fanatik kepada agama Kristian mereka.

  1. Keadaan Musyrikin

- Menolak apa yang di bawa oleh Muhammad saw tetapi mengakui sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi.

- Mengetahui masa depan cerah terhadap agama ini.

- Ada yang menolak, kemudian beriman seperti Abu Sufiyan dalam peristiwa pertemuan dengan Heraclius.

Sunday, October 10, 2010

Anekdot Ulama 37: Maulana Salman An Nadawi

Pada awal tahun 90an saya kerap juga mengunjungi Nadwatul Ulama ketika belajar di Darul Uloom Deoband. Ketika itu pelajar Malaysia kebanyakannya belajar di Nadwah. Suatu ketika saya diajak oleh senior di situ untuk masuk ke kelasnya. Kelas waktu itu ialah kelas Tirmizi yang diajar oleh Maulana Salman An Nadwi. Saya terpegun dengan kefasihan bahasa Arabnya. Dia mengajar dalam bahasa Arab untuk kelas-kelas foreigner kerana Nadwatul Ulama mengasingkan pelajar2 asing dengan pelajar2 tempatan. Maka sebab itu keluaran Nadwah pada tahun 90an tidak mahir berbahasa Urdu disebabkan medium yang mereka gunakan ialah Arab. Saya juga pernah mengikuti program2 anjuran Muslim Student Union yang kebanyakannya terdiri daripada orang Arab yang belajar di seluruh India. Ramai pelajar Arab belajar di universiti2 India pada tahun 90an. Dalam program mereka itu mereka juga pernah menjemput Maulana Salman An Nadwi menyampaikan ceramah untuk golongan pemuda Islam. Di situ juga saya terpegun dengan kebolehan Maulana Salman berpidato dalam bahasa Arab.

Dua tiga hari yang lepas saya diberitahu tentang kunjungan Maulana Salman ke Malaysia. Di Radio IKIM juga diiklankan program penyampaian sanad hadis oleh Maulana di rumah Ba`lawi di belakang zoo negara yang akan diadakan selepas maghrib pada 9/10/2010 hari sabtu. Saya dan isteri ke sana. Ketika saya melihat Maulana Salman tahun 90an dahulu dia berjanggut hitam tetapi malam itu saya melihat janggut Maulana sudahpun bertukar menjadi putih. Itu menandakan umur Maulana sudahpun meningkat dan ilmunya menjadi semakin matang. Sebelum menyampaikan sanad Maulana memberi satu tazkirah tentang pentingnya berpegang kepada Quran dan Sunnah. Maulana juga berpesan kepada yang hadir agar memandang sanad yang diberikan olehnya itu sebagai satu amanah dan bukannya taqlid atau adat semata-mata. Maulana diiringi oleh Ustaz Fahmi ZamZam yang merupakan anak muridnya ketika di Nadwah. Ustaz memberitahu dia belajar kitab Tirmizi dengan MAulana Salaman pada tahun 1980.

Rumah Ba`lawi terletak di kawasan perumahan mewah. Rumah itu juga termasuk rumah orang kaya-kaya. Saya difahamkan rumah itu juga dijadikan tempat mengendalikan program ilmu Ustaz Fahmin Zamzam. Di dinding-dindingnya banyak gambar. Ada foto ulama. Ada frame hiasan ayat-ayat dan kalimah Allah. Ada gambar-gambar peninggalan nabi saw seperti serban, pedang dsb. Di dinding menaiki tangga terdapat satu gambar besar Sheikh Alawi Maliki. Secara peribadi saya amat gelisah dengan gambar-gambar manusia yang diletakkan sebegitu. Teringat saya kepada satu peristiwa ketika saya belum lagi ke India. Saya diajak oleh kawan mengunjungi rumah Raja Azman yang merupakan orang penting dalam tariqat yang dibawa oleh Sheikh dari Cyprus, Sheikh Nizamuddin Kabbani. Bila saya masuk saya lihat satu potret Sheikh Nizamuddin yang sangat besar digantung di dinding rumahnya. Waktu itu lagi saya tak berapa senang dengan tabiat mengantung-gantungkan gambar Sheikh sebegitu. Bila belajar di India saya dapati ulama-ulama India Deobandi sangat keras dengan gambar. Mereka mengizinkannya sekadar keperluan sahaja spt utk passport, kad pengenalan, lesen, isi borang dsb. Mereka juga bertasawwuf tetapi anak murid tidak dibenarkan mengambil gambar sheikh apa lagi menggantungkannya. Pada saya biarlah kita mencintai ulama di hati, bukan dengan menggantungkan gambarnya dengan gambar2 yang besar di rumah. Kalau mahu cukuplah simpan dalam album. Atau dalam bentuk yang tidak menampakan ta`zim. Gejala seperti ini boleh membawa kepada tashyabbuh dengan orang kafir dan syiah. Raya baru ini saya balik ke Kelantan. Saya bersolat di dua buah surau di Pasir Hor berdekatan dengan rumah adik saya. Saya dapati kedua-dua surau itu menggantungkan dua potret besar Tok Guru di pintu masuk dewan utama solat!!!! Hati saya berkata: "rumah ibadat dah jadi seperti kedai gambar!!!

Monday, October 4, 2010

Kembara Deoband 29: Raya Di Deoband-3

Kebanyakkan maulana pengajar Darul Uloom orang luar. Mereka pulang berpuasa dan beraya di kampung halaman masing-masing. Hanya beberapa maulana sahaja orang tempatan Deoband. Begitu juga yang telah menjadikan Deoband sebagai tempat tinggal tetap mereka juga tidak ramai. Antara yang ada rumah di Deoband ialah Maulana Khurshid Alam (rakan sekelas TG Nik Aziz), Maulana Anzar Shah Kashmiri (almarhum anak Muhaddis Anwar Shah Kashmiri dan guru kepada TG) , Maulana Hamid Mian (anak sheikul adab Maulana Izaz Ali), Maulana Shamim (almarhum), Maulana Asad Madani (almarhum penaung Darul Uloom), Maulana Arshad Madani (mengajar saya Tirmizi), Maulana Saed Palanpuri (sekarang mengajar Bukhari), Maulana Nasir Ahmad Khan (almarhum bekas Sheikul Hadis), Maulana Shahed (almarhum mengajar saya Kitab Fekah Hidayah) dan Maulana Mufti Kafil Nishat (almarhum bekas mufti Darul Uloom). Di kalangan mereka ini tidak semua beraya di Deoband. Yang kebanyakkan masa beraya di Deoband ialah Maulana Khurshid Alam, Maulana Nasir Ahmad Khan, Maulana Shahed dan Maulana Mufti Kafil Nishat. Yang lain beraya di merata tempat kerana kebanyakkan mereka ke luar negara pada bulan Ramadhan kerana mencari dana untuk Darul Uloom.

Raya di Deoband hanya satu hari sahaja. Sehari dua selepas itu Darul Uloom akan mula dibuka untuk pelajar-pelajar baru menduduki peperiksaan bagi pengambilan baru. Pelajar lama akan datang di pertengahan Syawal. Saya juga tidak melihat masyarakat Deoband ke kubur pada musim raya. Ini mungkin kesan pengaruh Darul Uloom yang amat ketat sikapnya terhadap kubur. Kalaupun ada yang menziarahi mereka hanya berdiri sekejap sahaja di perkarangan perkuburan membaca Al Fatihah dan apa yang patut. Selepas itu mereka pergi dengan pantas.

Kembara Deoband 28: Raya Di Deoband-2

Antara jam 8.30 hingga 9.00 pagi penduduk Deoband tak putus arus berpusu-pusu ke Eid Gah. Mereka lebih memilih untuk solat beramai-ramai di Eid Gah jika dibandingkan dengan di masjid. Pakaian mereka tidak beraneka. Semua berpakaian kurta pajama yang baru atau baju serwani ala pakaian pemimpin Pakistan ketika majlis-majlis rasmi. Rata-rata berpakaian serba putih. Semua membawa sejadah masing-masing. Wanita tidak pergi bersolat hari raya. Hanya orang lelaki dan kanak-kanak. Sebelum solat imam akan memberitahu serba sedikit tentang kaifiyat solat hari raya. Dalam mazhab Hanafi takbir solat hari raya dibaca tetapi tangan tidak diangkat untuk setiap kali takbir. Kadang-kadang pelajar kita kebingungan kerana tidak pernah melihat takbir tidak mengangkat tangan. Khutbah wajib dalam bahasa Arab. Khutbah imam tidak panjang sekadar 10 hingga 15 minit. Teks khutbah boleh dibeli dikedai. Kebanyakkan imam sudahpun menghafalnya. Itulah yang dibaca semenjak ianya mula diperkenalkan oleh generasi ulama India awal.

jelebi yg dah masak

jelebi dlm kuali

Selesai khutbah semua bersurai. Mereka bermuanaqah sesama kenalan. Ketika pulang ada yang membeli mithai untuk dibawa ke rumah sanak-saudara atau kenalan. Kuih-kuih hari raya semuanya jenis mithai. Kuihnya tidak seperti di Malaysia. Tiada kuih khusus untuk hari raya. Hanya mithai yang dijual. Mithai bukan hanya didapati pada musim hari raya malah sepanjang tahun dijual. Cuma pada hari raya ramai juga pekedai-pekedai Islam mengambil inisiatif menjual mithai walaupun kualitinya tidak berapa bagus. Tidak kira Islam atau Hindu semuanya meminati mithai. Di India orang Hindu menguasai perniagaan mithai. Orang Islam pun membeli mithai daripada kedai orang Hindu. Maulana yang besar-besar pun makan mithai daripada kedai Hindu. Di Deoband kedai mithai yang terkenal ialah kedai Rastogi. Pelajar Darul Uloom kadang-kadang kelihatan memasuki kedai Rastogi. Tak ramai memasukinya kerana harga mithainya mahal-mahal bagi student madrasah. Kedai Rastogi terkenal kerana susu yang digunakkan agak asli menjadikan mithainya lebih enak dirasa. Antara nama-nama mithai itu ialah rasgula, jelebi, samosa manis, gajar halwa, bermacam laddu, bermacam burfi, rabri dan bermacam lagi nama yang kesemuanya milk based kecuali jelebi.

rasgula

Sunday, October 3, 2010

Kembara Deoband 27: Raya Di Deoband-1

Hampir 13-14 tahun saya beraya di Deoband. Seingat saya hanya sekali saya beraya di kampung semenjak tinggal di Deoband dari tahun 1989 hingga 2004. Pada tahun 1996 saya pulang ke kampung kerana berubat disebabkan masalah perut. Pada tahun itulah saya berkesempatan untuk beraya bersama kaum keluarga. Raya di Deoband sungguh simple.

Pada hari terakhir Ramadhan, selepas sahaja menunaikan solat maghrib penduduk Deoband akan naik ke bumbung rumah masing-masing untuk melihat anak bulan Syawal. Saya pula biasanya akan naik ke bumbung Masjid Choti tempat yang selalu saya berjemaah. Kebiasaannya kami semua nampak anak bulan. Sebaik sahaja anak bulan kelihatan pihak Darul Uloom akan memukul gendang tembaganya. Suaran pukulan itu akan didengari oleh hampir kesemua penduduk Deoband. Anak-anak kecil akan bersorak riang tanda mereka sudah boleh beraya.

Malam itu penduduk Deoband khasnya kaum wanita akan sibuk memasak syeer. Syer ialah sejenis masakan yang akan dihidangkan khususnya pada hari raya puasa. Boleh dikatakan semua rumah menghidangkan syer. Walaupun begitu kualiti masakan syer berbeza-beza daripada rumah ke rumah. Bagi mereka yang agak kaya masakan syer mereka lebih enak kerana mempunyai campuran daripada bahan-bahan yang agak mahak. Syer dibuat daripada susu lembu asli. Ia direbus lama bersama-sama dengan bahan-bahan seperti badam, kishmis, biji gajus, sawayya, za`faran, kurma, chuara, kacang dsb. Itulah makanan tradisional mereka. Tidak ada makanan moden seperti kek atau biskut yang beraneka ragam dihidangkan.

Sheer
Selepas gendang tembaga dipalu pihak masjid akan mengiklankan waktu solat hari raya yang akan diadakan pagi esok. Antara masjid yang mengadakan solat hari raya ialah Masjid Darul Uloom, Masjid Qadi, Masjid Jamek dan Masjid Chatta. Tetapi sebahagian besar masyarakat Deoband akan bersolat di sebuah padang yang dikhaskan untuk solat hari raya. Padang itu dinamakan sebagai Eid Gah (Tempat Hari Raya). Hampir semua kampung muslim di utara India memiliki eid gah. Padang itu dilengkapi dengan satu mimbar konkrit yang besar. Ia sesuai dengan mazhab anutan orang Islam di sana yang menganut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan mustahab diadakan solata hari raya di kawasan lapangan yang besar. bersambung...

Sunday, September 5, 2010

Kembara Deoband 26: Qiyamulalil Di Masjid UIA Dan Darul Uloom

Semalam selepas terawih di surau dekat rumah saya pergi ke masjid UIA dengan niat untuk menghabiskan malam di sana. Dalam pukul sebelas lebih saya sampai. Di luar kelihatan kereta begitu banyak. Malam ini ramai pula yang datang. Mungkin kerana malam ganjil. Paling ramai orang Arab. Mereka datang berkeluarga. Suasana meriah dengan kanak-kanak. Tidak banyak yang berlari ke sana ke mari kerana malam sudahpun larut. Ramai di kalangan mereka sudahpun mengambil tempat tidur masing-masing. Tetapi ada yang membaca Al Quran kerana melihat bapa mereka membaca Al Quran. Hebatnya bapa yang dapat menanam semangat beribadah kepada anak-anak yang masih kecil itu. Kelibat pensyarah UIA juga ramai kelihatan mengambil sudut-sudut dan tempat-tempat kosong untuk beruzlah. Ada juga seorang yang menegur saya setelah hampir 20 tahun lebih berpisah di India. Dia juga datang untuk beriktikaf dari Taman Tun Dr Ismail. Beberapa tokoh pendakwah tanah air yang saya cam wajahnya juga mengambil kesempatan keemasan ini. Mereka ialah YB Syaari Sughaib, Ustaz Alias Uthman dan Ustz Hasanudin, salah seorang utusan Mavi Marmara ke Gaza tempoh hari. President taman saya juga datang bersama dengan familynya. Masing-masing sibuk membaca Quran, bersolat, bertafakkur dan berzikir. Jam 4 pagi solat tahajjud bermula. Ustaz Idris dari Morocco menjadi imam. Jam 5 pagi bersurai untuk bersahur. Hampir semua membawa bekal masing-masing. Ada yang makan bersama family. Ada yang makan bersama-sama dengan kawan-kawan. Saya keluar berjalan kaki ke kolej Ali untuk bersahur di kantin kerana kereta dah kena block di tempat parking. Suara Al Akh Idris mendayu-dayu mengikut rentak makna ayat. Kekusyukan ditambah dengan kemerduan suaranya. Terdapat beberapa perbezaan iktikaf di UIA dengan iktikaf di Darul Uloom.
1- Dari segi pakaian. Hampir semua yang beriktikaf di Darul Uloom berpakaian serba putih. Samada berjubah, berkurta pajama atau bersarong. Tiada yang memakai seluar. Di UIA beraneka ragam sesuai dengan latarbelakang kehidupan masing-masing. Tahukah anda Darul Uloom masih mengharamkan pemakaian baju seluar yang mereka panggil pant shirt kerana tasahbbuh dengan orang putih nasara!
2- Dari segi jantina. Semua muktakif adalah lelaki di Darul Uloom. Tiada wanita langsung. Malah tiada ruangan untuk wanita. Sememangnya masjid di Utara India tidak menyediakan ruangan untuk wanita bersolat kerana mereka berpendapat masjid wanita ialah di rumah. Namun saya ada mendengar berita tentang ada ruanagn untuk wanita di masjid di Universiti Aligarh. Di UIA jemaah wanita tidak kurang ramainya jika dibandingkan dengan lelaki.
3- Dari segi umur. Kanak-kanak jarang kelihatan. Kalau adapun mereka yang datang dari luar negara seperti England atau South Afrika. Itu fenomena di Darul Uloom. Di UIA ceria dengan suara kanak-kanak. Malah bayi juga dibawa bersama.
4- Dari segi masa. Rata-rata yang beriktikaf dari awal Ramadhan lagi. Mereka tidak akan keluar masjid sehinggalah habis Ramadhan. Ada yang solat raya di Darul Uloom. Ada yang terus pulang. Sebaliknya rata-rata mereka yang beriktikaf di UIA hanya di akhir 10 Ramadahan sahaja. Itupun hanya di sebelah malam sahaja. Sebab perbezaan kerana berbezanya zuruf kehidupan.
5- Dari segi adab. Beriktikaf di Darul Uloom penuh dengan adab. Masing-masing menjaga adab beribadat dan adab duduk dalam masjid. Jika tidak mereka akan ditegur oleh jiran sebelah. Mereka menjaga adab ketika membaca Al Quran. Adab memegang Al Quran. Adab tidur dsb. Di UIA adab-adab kurang dijaga. Ada yang bersembang berterusan. Ada yang melayari melihat internet dalam masjid. Ada yang meletakkan Al Quran di atas carpet ketika solat seperti mereka meletakkan buku-buku lain. Ada yang membaca Al Quran sambil membukanya dengan keadaan berbaring.
6- Dari segi sahur. Mereka bersahur bersama-sama di Darul Uloom dengan hamparan yang panjang. Mereka bersahur secara berjemaah. Sahur yang simple. Adab-adab makan sangat lah dijaga supaya mengikut sunnah. Tiada pembaziran. Sahur di UIA berselerak. Sisa-sisa makanan dilempar di sana-sini. Tong-tong sampah sarat dengan sampah sehingga termuntah keluar.

Sunday, August 29, 2010

Kembara Deoband 25: Beruntung Jika Ada Madrasah

Setiap mahallat sekurang-kurangnya ada satu masjid. Itulah fenomena di Deoband. Biasanya orang yang menjaga kebajikan masjid ialah seorang mutawalli yang dilantik oleh penduduk kawasan mahallat atau diwarisi daripada sebuah keluarga yang mengasaskan masjid itu. Tidak ada jawatankuasa masjid. Mutawallilah yang menentukan siapa imam dan siapa muazzin masjid. Begitu juga dengan pembayaran api air. Deoband beruntung kerana memiliki Darul Uloom. Hampir kesemua imam dan muazzin adalah pelajar Darul Uloom. Bilik untuk mereka disediakan oleh pihak masjid. Setiap masjid memiliki sekurang-kurangnya satu bilik untuk imam dan muazzin. Mereka akan tinggal di situ sepanjang menjadi imam dan sepanjang belajar di Darul Uloom. Tidak timbul soal clash dengan masa belajar kerana kelas Darul Uloom mengikut jadual solat. Tidak ada kelas ketika solat waktu. Kelas tengahari bermula selepas zohor. Setengah jam sebelum asar kelas akan tamat. Kalau ada kelas malam ia akan bermula selepas maghrib. Sebaik azan isyak dikumandangkan kelas akan berhenti. Jika ada sambungan ia kan dimulakan semula selepas solat isyak.

Berkenaan dengan makan minum imam dan muazzin ia disediakan oleh pihak mutawalli. Biasanya jiran-jiran di sekitar masjid akan menghantar makanan mengikut giliran masing-masing secara sukarela. Imam dan muazzin tidak dibayar apa-apa di atas tugasnya itu. Mereka hanya disediakan dengan tempat percuma dan makan percuma. Di Deoband tiada tahlil. Deoband fatwakannya sebagai bida`ah. Manakala majlis seperti tahlil itu biasanya diamalkan oleh golongan Beralawi iaitu golongan penyembah kubur. Iaitu kubur mereka yang dianggap sebagai wali-wali oleh mereka. Oleh itu imam dan muazzin tidak perlu keluar ke mana-mana. Mereka punya waktu yang cukup untuk mentelaah pelajaran.

Beruntung Deoband kerana ada madrasah seperti Darul Uloom. Kalau tidak masjid mereka akan menjadi seperti surau-surau di kawasan perumahan di negeri Selangor. Zohor dan Asar kadang tiada jemaah kerana tiada imam. Imam semua keluar mencari rezeki. Maghrib dan Isyak ada imam. Subuh juga kelam kabut kerana semua bergegas keluar awal mengejar waktu untuk mengelakkan kesesakan lalulintas.

Friday, August 27, 2010

Kembara Deoband 24: Tetamu Darul Uloom Di Bulan Ramdhan

Awal-awal Ramadhan Darul Uloom sunyi sepi. Hanya saya sahaja yang tinggal. Kesemua pelajar sudahpun pulang ke kampung masing-masing sebelum Ramadhan lagi. Sebaik selesai exam (salanah imtihan) di akhir bulan Sha`ban mereka akan mengosongkan hostel. Hanya saya penghuni tetap di situ kerana tidak pernah balik dalam tempoh berada di Darul Uloom dari tahun 1989-2004 (kecuali sekali Ramdahan tahun 1996). Darul Uloom yang mulanya kosong lama kelamaan mula dipenuhi dengan pelajar-pelajar apabila Ramadhan mula melangkah membilang hari. Darul Uloom dikunjungi oleh tetamu yang datang dari jauh. Nun jauh dari ceruk rantau India yang berbagai-bagai jenis lokasinya. Mereka ialah pelajar-pelajar baru yang ingin mengadu nasib untuk memasuki Darul Uloom. Sekejap sahaja masjid Darul Uloom mula ceria dengan halakah-halakah ilmu. Pelajar-pelajar baru mengadakah halakah ilmu di masjid untuk mengulangi pelajaran bagi menghadapi peperiksaan yang akan diadakan di awal-awal bulan syawal. Cara mereka mengulang ialah dengan melantik seorang di kalangan mereka yang akan mensyarahkan kitab bagaikan dia seorang maulana. Mereka yang lain mendengar. Cara yang terkenal dengan jolokan takrar di kalangan orang madrasah. Mereka akan habiskan berbagai-bagai kitab secepat mungkin supaya dapat menghadapi peperiksaan. Kertas yang akan naik bergantung tahun kemasukan yang dipilih. Untuk ke tahun 6 misalnya beberapa kitab tahun 5 akan disoal seperti kitab fekah Hidayah, Usul Fekah Nurul Anwar, dan Kitab Sastera Arab Maqamat Hariri. Kita juga berpeluang untuk duduk sekali mendengar kuliah itu jika mahu mengulang pelajaran yang lalu. Bukan senang untuk mendapat peluang belajar secara kilat begini. Mereka tinggal percuma di hostel-hostel yang di buka oleh pihak Darul Uloom utk pelajar-pelajar baru. Untuk berbuka mereka berbuka di masjid Darul Uloom. Selepas itu mereka mungkin akan mengunjungi kedai-kedai makan yang berhampiran dengan Darul Uloom untuk menguatkan lagi perut. Makanan berbuka disediakan. Makanan sahur tidak disediakan. Apabila Ramadhan semakin menghampiri Syawal Darul Uloom semakin dipenuhi oleh kehadiran pelajar-pelajar baru. Mereka tidak akan pulang beraya. Malah mereka akan beraya di Deoband. Hari Raya bagi mereka hanya solat Hari Raya. Selepas itu mereka mungkin ke masjid semula untuk membuat persediaan peperiksaan kemasukan bagi sesi baru.

Sunday, August 22, 2010

Kembara Deoband 23: Beriktikaf Di Masjid Rashid

Masjid Rashid kini menjadi masjid utama Darul Uloom. Ia dibina sesuai dengan perubahan zaman. Agak luas dan banyak kemudahan disediakan. Sebelum ini Darul Uloom tidak memiliki masjid yang besar. Dengan terbinanya masjid Rashid hampir kesemua aktiviti Darul Uloom yang melibatkan ramai orang diadakan di situ. Pada bulan Ramadhan ia juga digunakan untuk iktikaf. Iktikaf di Masjid Rashid saban tahun dipimpin oleh Maulana Asad Madani, anak kepada Maulana Husein Ahmad Madani (Guru kpd Tuan Guru Nik Abd Aziz Nik Mat) sebulan penuh. Tidak seperti muktakif di Masjid Chatta, para muktakif di Masjid Rashid kebanyakkan datang dari kampung-kampung sekitar Deoband. Deoband dikira pekan kepada kampung-kampung (gaon) di sekitarnya. Kebanyakkan mereka adalah petani dan penternak. Pertanian mereka bersawahkan gandum dan juga tebu. Binatang ternakan mereka adalah kerbau, kambing dan biri-biri. Tubuh dan pakaian mereka seperti orang-orang kampung dalam filem Hindustan. Bertubuh sasa. Wajah yang berkerut. Kepala dililit dengan serban yang besar. Berpakaian kampung, kurta dan lungi (sarong) yang longlai dan berkedut-kedut. Hampir semuanya berwarna putih lusuh. Mereka membawa keperluan untuk beriktikaf dengan apa sahaja yang ada pada mereka. Guni, beg buruk, plastik etc. Agak mudah kehidupan mereka. Tidak malu dan tidak segan. Mereka juga membawa lota kerana fikirkan susah untuk beristinjak dan mengambil wuduk tanpa lota. Pili tak biasa dengan orang kampung. Makanan bersahur dan berbuka di Masjid Rashid agak enak. Maklumlah kambing-kambing mudah disembelih kerana ramai pendermanya daripada pihak orang kampung. Hampir setiap hari makan kambing. Qari-qari yang mengimami terawih daripada kalangan pelajar di Masjid Rashid juga agak terpilih dengan melihat kemerduan suara. Mereka inginkan sentuhan Mekah sesuai dengan kegahan Masjid Rashid. Pelajar-pelajar tak ramai di Deoband pada bulan Ramadhan kerana Darul Uloom bercuti tahunan dalam bulan ini. Yang ada ialah pelajar-pelajar baru yang datang untuk membuat persedian untuk menduduki peperiksaan kemasukan Darul Uloom untuk sesi berikutnya. Pelajar-pelajar ini akan berbuka dan bersahur di masjid Rashid.