Tuesday, September 25, 2007

Pengajian Tirmizi 6

ولا صدقة من غلول (ghulul) adlah masdar yang bermakna pengkhianatan terhadap harta rampasan perang. Kemudian digunakan untuk semua jenis pengkhinatan. Setengah ulama mengatakan makna ghulul dalam hadis ini ialah setiap pendapatan yang diperolehi dengan jalan yang haram. Oleh itu hadis akan bermakna "Sedekah tidak akan diterima dengan hasil pendapatan yang haram".

No comments: