Sunday, June 20, 2010

Jarang Didengari Tentang Tasawwuf

Maulana Abul Hassan Ali An Nadwi di samping seorang pemikir Islam beliau juga seorang pengamal tarikat. Didikan tarikat tasawwuf beliau bermula di rumah lagi. Kemudian di madrasah tempat beliau menceduk ilmu. Nadwatul Ulama (dengan ahli keluarganya yang merupakan pentadbir madrasah), Darul Uloom Deoband (dengan Maulana Husein Ahmad Madani) dan Mazahir Uloom (dengan Maulana Zakariya Kandahlawi). Kemudian dengan sheikh di luar madrasah terutama dengan Sheikh Abd Qadir Raipuri. Zaman muda Maulana Abul Hasan Ali memperlihatkan lahirnya kebangkitan pemikiran Islam di sana sini. Antara pemikiran yang dibangkitkan ialah tentang kebenaran tentang ketulenan tasawwuf. Asal usul tasawwuf serta kesan-kesan perjalanannya merentasi zaman. Tidak hairanlah di mana sahaja Maulana pergi maka beliau mengambil kesempatan untuk berbincang tentang tasawwuf dengan tokoh-tokoh pemikir Islam. Ketika lawatannya ke Mesir pada tahun 1951 Maulana sempat berbincang dengan tokoh-tokoh penulis dan tokoh-tokoh gerakan Islam seperti Muhammad Ghazali, Dr Muhammad Amin, Muhammad Abd Farid, Abd Hafiz Saifi, Dr Taufik Shawi, dan Bahy Khauli. Hasil perbincangan mereka tentang tasawwuf ada pro dan kontra. Tetapi mereka semua bersetuju mengatakan bahawa "Tasawwuf ialah ilaj yang bersifat temporary dan mahdud". Tugas sebenar menjaga aspek kebajikan rakyat dari sudut material dan kerohanian ialah negara atau pemerintah. Jika pemerintah memiliki kedua-dua sifat ini dengan erti kata yang sebenar maka tidak perlu lagi bentuk-bentuk islah yang lain. Dengan kata lain lahirnya tasawwuf dalam bentuknya yang dikenali umum adalah disebabkan berlakunya ketidak keseimbangan ini. Itu apa yang disepakati oleh mereka. Oleh kerana wujudnya pro dan kontra tentang tasawwuf maka Maulana mengambil pendekatan menengahkan pembersihan jiwa dalam tulisan-tulisannya dengan istilah Tazkiatun Nafs atau Tahzibul Akhlaq(Rujukan: Syarqi Ausath ki Dairi oleh Maulana Abul Hasan Ali An Nadwi, m/s 152)

No comments: