Sunday, September 16, 2012

Buku: Talkhis Hujjatulllah Balighah Shah Waliyullah

Shah Waliyullah (1703-1762) menulis melebihi 50 buah kitab. Antara yang banyak digunakan ialah Fathul Rahman fi Tarjamatil Quran, Al Fauzul Al Kabir, Syarh Tarajim Abwab Bukhari, Aqd Al Jid, Tafhimat Ilahiyyat, Al Qaul Al Jamil, Al Musaffa Syarh Muuwatta`, Syifa Al Qulub, Al Luma`at dan Hujjatullah Balighah. Antara semua itu Hujjatullah Balighahlah yang memuncakkan nama Shah Waliyullah di persada antarabangsa. Oleh kerana itu banyak usaha dilakukan ke atas kitab Hujjatullah Balighah ini oleh berbagai lapisan ulama dan ahli akedemi untuk mengenegahkan pemikiran Shah Waliyullah melalui kitab tersebut. Ulama-ulama di Benua Kecil India juga turut memainkan peranan mereka dan boelh dikatakan mereka lebih berhak dalam penyebaran ini berdasarkan faktor geografi, pewarisan ilmu dan pengamalan dari turun temurun semenjak zaman Shah Waliyullah lagi. Dengan sebab itu kitab Shah Waliyullah ini dijadikan sebagai silibus di kebanyakan madrasah India-Pakistan. Tidak kurang juga yang menjadikan bahan bacaan peribadi.  Mereka juga melakukan penterjemahan, peringkasan  dan  pensyarahannya ke dalam bahasa Urdu. Antara kitab ringkasan kepada kitab Hujatullah yang terdapat di rak-rak toko buku negara India Pakistan ialah Talkhis Hujjatul Allah Balighah.

Kitab Talkhis Hujjatul Allah Balighah ini di karang oleh Sayyid Radiyuddin Ahmad Fakhri dalam bahasa Urdu. Ianya adalah ringkasan kepada kitab Hujatullah Balighah. Disediakan sebagai alternatif kepada mereka yang tidak mempunyai masa yang cukup untuk membaca kitab asal Hujatullah juga sebagai khulasah untuk memahami point penting kitab tersebut. Kitab Talkhis ini sangat unik kerana ia merupakan cubaan kali yang ketiga pengarang untuk menghidangkannya kepada pembaca. Manuskript pertama hilang. Kemudian beliau menulis semula. Setelah siapa manuslkript kedua ini juga hilang. Untuk kali yang ketiga barulah ia berjaya disiapkan semula dan berjaya juga dicetak. Kitab ini hanya merangkumi 272 mukasurat bersaiz kecil  iaitu 8.50 X 5.50 inci. Cetakan Darul Isyaat Dehli.  

No comments: