Tuesday, March 19, 2013

Anekdot Ulama 50: Maulana Abdul Hayie Luknowi

Maulana Abdul Hayie Luknowi (1848-1886) atau Mahalli Faranghi seorang ulama hebat yang pernah dilahirkan oleh India suatu masa dahulu. Beliau mempunyai kekuatan ingatan yg luarbiasa. Beliau mengakui beliau byk mengingati peristiwa yg berlaku seawal usia beliau 5 tahun lagi. Malah beliau pernah mengingati satu pukulan yg ditimpa ke atas beliau ketika berusia 3 tahun. Maka tidak hairanlah beliau mampu menulis kitab-kitab yg muhaqqaq dalam pelbagai disiplin ilmu Islam spt akidah, hadith, usul fekah, fekah, faraid, raqaiq, tarikh, tarajim, sirah, mawalid, wafayat, mantik, hikmah, munadharah, nahu dan saraf dalam usia yang masih muda.  Karier penulisan beliau bermula pada usia 12 tahun. Khazanah tulisan beliau mencecah hingga 120 buah buku yang kesemuanya berkualiti ilmiyah yg tinggi. Beliau hidup di zaman lahirnya ulama-ulama yang hebat di India yang membantu menajamkan minda beliau dan mengaktifkan beliau menulis, membuat kajian dan tahkik terhadap sesuatu perkara. Antara tokoh ulama sezaman yang bertentangan dengan beliau dalam isu-isu agama ialah Maulana Siddik Hasan Qanuji (1831-1890), seorang ulama aliran ahli hadith, Muhadth Bashirudin Sahsawani, Abdul Haq Khairabadi,  Ahmad Ali Ahrari dan Muhammad Husein Bathlawi.
Muwatta Imam Malik riwayat Imam Muhammad Syaibani 
dgn Hashiyah oleh Allamah Abdul Hayy Lucknowi

Beliau  ditimpa penyakit cirit beret dan masalah penghazaman yang serius. Doktor hampir berputus asa untuk merawat penyakit beliau itu. Kali pertama ia berjaya disembuhkan oleh seorang doktor bermazhab syiah. Penyakit ini menimpa beliau sebanyak 3 kali. Kali yang ketiga ialah yang membawa kepada kematiannya.

Bacaan lanjut:
http://zakariyya.wordpress.com/2009/07/24/allamah-anwar-shah-kashmiri-on-allamah-abd-al-hayy-lucknowi-may-allah-shower-his-mercy-upon-them/

http://ulamadeoband.wordpress.com/2013/03/01/allamah-abd-al-hayy-al-lakhnawi/

No comments: