Monday, May 18, 2015

Kitab 37: Tamhid Ubaidullah Sindi

Al-Tamhid li Tar`rif Al-A`immah Al-Tajdid merupakan sebuah kitab yang nadir atau sukar ditemui hasil karya Maulana Ubaidullah Sindi dalam bahasa Arab. Sebuah kitab yang memaparkan banyak perkara yang unik tentang madrasah pemikiran Shah Waliyullah Dehlawi dan Deobandi dari sisi pandangan Maulana Ubaidullah. Di samping menceritakan babak pengalaman hidupnya yang merentas banyak negara beliau turut menyelit fikrah tentang pelbagai aspek kehidupan termasuklah siyasah. Kitab ini juga kaya dengan pelbagai sanad turuq Shahwaliyullah, ulama Deoband,ahli hadith, ulama-ulama Dehlawi, sanad-sanad daripada musannif pelbagai fan seperti fekah, balaghah, falsafah, munazarah, bahasa arab.... berserta riwayat hidup ringkas tokoh-tokoh ulama India.

No comments: