Friday, July 27, 2007

Kitab Siri 2 - Matan Miatu Amil ( مائة عامل)

Sebelum ini kita sudahpun mengenali kitab syarah miatu `aamil. Kali ini marilah kita mengenal pula matan kepada syarah miatu amil. Kitab miatu `aamil adalah hasil karya seorang ulama agung dalam bidang nahu yang bernama Abd Qahir bin Abd Rahman.Di antara karya-karya beliau yang sekian banyak kitab miatu `aamil adalah karya beliau yang paling masyhur dan mendapat sambutan yang begitu hebat dikalangan ahli ilmu.Satu perkara yang menakjubkan tentang Sheikh Abd Qahir ini ialah beliau hanya memiliki seorang guru sahaja di dalam bidang nahu.Guru beliau itu adalah Abu al-Husain Muhammad bin al-Husain yang merupakan anak saudara kepada Abu Ali Farsi. Sheikh Abd Qahir juga telah mengarang satu syarah kepada kitab al-iidhaah, ( الإيضاح ) yang ditulis oleh Abu Ali Farsi. Beliau mmeninggal dunia pada tahun 471H.

No comments: