Saturday, July 28, 2007

Kitab Siri 3-Talkhisul Miftah (تلخيص المفتاح)

Kitab talkhisul miftah (تلخيص المفتاح) adalah sebuah kitab turath yang menyentuh permasalahan ilmu balaghah. Kitab ini termasuk kitab yang digunakan sebagai kurikulum di kebanyakan institusi yang masih berpegang kepada penggunaan kitab-kitab turath sebagai teks pengajian. Talkhisul Miftah dikarang oleh seorang ulama yang terbilang dari Qazwain, tempat lahir Imam Ibn Majah. Beliau adalah Muhammad bin Abd Rahman dilahirkan pada tahun 666H menurut Hafiz Ibn Hajar. Kuniyyahnya Abu Abdillah. Laqab atau gelarannya banyak. Antaranya, Abul Ma`ali ( أبو المعالي), Jalaluddin (جلال الدين )dan Qadhil Qudhoh ( قاضي القضاة). Allamah Qazwain pernah dilantik menjadi kadi di daerah di sekitar Rom semasa berumur hanya 20 tahun. Ini menunjukan bahawa beliau seorang yang pintar lagi cerdas. Selain dari itu beliau juga pernah menjadi khatib di Masjid Jamek Dimashq dan kadi di Mesir. Beliau meninggal dunia pada 15 Jamadil Ula 739H kerana mengidap penyakit lumpuh.

No comments: