Monday, July 30, 2007

Kitab Siri 4 - Hidayatul Nahw (هداية النحو)

Hidayatul Nahw adalah sebuah kitab nahu bahasa Arab yang tidak asing lagi dikalangan penuntut ilmu turath bermanhajkan kurikulum Dars Nizami. Dari segi level ianya boleh diletakan diperingkat pertengahan seumpama kitab Matan Mimmah, sebuah kitab nahu yang digunakan di pondok-pondok di Malaysia, Patani dan Indonesia. Kitab Hidayatul Nahw dikarang oleh seorang alim yang berasal dari India. Beliau adalah Sirajuddin Uthman al-Chisti, al-Nizami, al-Oudhi. Meninggal pada tahun 758H. Diceritakan bahawa Sheikh Sirajuddin hanya mengambil masa hanya enam bulan saja untuk menguasai ilmu dars nizami.

No comments: