Monday, May 14, 2012

Anekdot Ulama 42: Ahmad b. Mani` dan Quran

Ahmad b. Mani`(160-244H) (أحمد بن منيع) mengatakan  bahawa dia membaca Al-Quran setiap hari dan mengkhatamkannya setiap tiga hari selama 40 tahun. Beliau adalah murid Abu Yusuf (fuqaha hanafi dan murid Imam Abu Hanifah). Semua kutub sittah meriwayatkan hadis beliau dgn tahap periwayatan masing-masing. Ilmunya setanding dengan Imam Ahmad b. Hanbal. Mempunyai kitab hadith iaitu  Musnad Ahmad b. Mani`. Mengikut Ibn Hajar banyak juzuk Musnadnya telah hilang.

(Tahzib Al Tahzib, Nawadir Imam Kashmiri, p24)

No comments: