Thursday, May 31, 2012

Huffaz Hadith India - 2

12-Husain b. Muhsin  Khazraji Ansari (d.1328H/1910). Beliau dikatakan  menghafal kitab Fathul Bari walaupun tidak sepenuhnya.
13-Fariduddin Kakurawi (d.1335H/1916). Beliau hampir menghafal Sahih Bukhari sepenuhnya.
14-Qadir Bakhs Sahsarami (d.1337H/1918). Beliau banyak menaqalkan hadith-hadith Sihah Sittah secara lisan dan menyebut hadith-hadith Sahih Bukhari berserta sanadnya melalui hafalannya. Beliau juga mengingati banyak potongan syarah Fathul Bari, Umdatul Qari dan syuruh yang lain.
15-Abdul Wahab Dharir (d.1338H/1920). Beliau seorang hafiz Al Quran dan banyak menghafal hadith. Berasal daripada Sahawar Aligarh.
16-Badaruddin b. Sharifuddin  Pulwarawi (d.1343H/1924). Keturunan Ja`far b. Abi Talib. Disifatkan sebagai "hafizul hadith".
17-Dr Barakatullah Bhopali (d.1346H/1927). Beliau seorang hafiz Al Quran dan Sunnan Sittah. Meninggal di California.
18-Sayyid Muhammad Amin Hasani Nasirabadi (d.1349/1930). Beliau menghafal Sahih Bukhari dan Muslim dan Asma Rijal.
19- Sayyid Anwar Shah Kashmiri (d.1351H/1932). Beliau mengingati beribu-ribu karya hadis termasuklah makhtutat (manuskript) samada matan, sanad berserta jarah wa ta`dil. Diceritakan berlaku perdebatan antara Deobandi dan Ahli Hadith di India. Anwar Shah mencabar rakannya daripada Ahli Hadith agar membaca helaian hadith2 Bukhari secara hafalan kepadanya jika benar dia mendakwa bahawa dia Ahli Hadith. Rakannya daripada Ahli Hadith menjawab kalau kamu mampu lakukanlah. Lantas beliau membacanya melalui hafalannya bermula dengan hadis pertama tanpa henti-henti sehinggalah terpaksa diberhentikan apabila dia telah membaca sampai 30 helai hadith Bukhari cetakan India yang besar itu.
20-Sayyid Badru Ali Shah (d.1354H/1935). Beliau menghafal Sahih Bukhari dan hadith-hadith yang lain.Murid Muhadith Fadhlu Rahman Ganj Muradabadi.
21-Abdul Tawwab b. Abdul Wahhab Ghaznawi. Masih hidup dalam tahun 1356H/1937.  Hidup sezaman dengan penguasa Bhopal yg juga seorang muhadith, Siddik Hasan Qanuji Bhopali. Beliau banyak menghafal hadith. Malah cuba menghafal Sahih Bukhari bila diadakan pertandingan oleh Siddik Hasan Qanuji Bhopali yang menjanjikan hadiah lumayan bagi siapa yg berjaya menghafalnya. Namun Siddik Hasan meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Sheikh menyelesaikan hafalannya.
22-Muhammad Muhiyuddin Qadiri Pulwarawi (d.1366H/1946). Beliau banyak menghafal hadith dan mahir mentaufikkan hadith-hadith yang kelihatan bercanggah.
23- Sayyid Abul Khair Barq Hasani (d.1390H/1970) Beliau menghafal kesemua Muwatta` berserta sanadnya dan sebahagian besar Sahih Muslim.
24-Ma`mar Abdullah Khanpuri Lahori (d.1415H/1994). Beliau menghafal beribu-ribu hadith berserta sanadnya.
25-Dr Sayyid Mahmud Qadiri. Masih hayat ketika pengarang (Ustaz Faisal Ahmad Batkali) menulis artikel ini. Beliau pernah menemuinya di Selatan India di mana ketika itu umur Dr dalam lingkungan 50an. Beliau seorang doktor perubatan. Beliau menghafal kitab Mishkat Masabih dan mengajar kitab tersebut bergantung kepada hafalannya semata-mata.

1 comment:

Abu Hannan said...

Sayyid Anwar Shah Kashmiri (d.1351H/1932)...bila membaca tulisan syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengenainya, seakan mustahil boleh berjumpa manusia mempunyai ingatan dan kekuatan aqal sepertinya...