Sunday, January 26, 2014

Ibnu Aun

Dalam pengajian Hadith Bukhari Sabtu sudah (25 Jan 2014) kami hanya sempat mempelajari satu bab sahaja dalam masa satu jam iaitu bab ke-87 tentang hukum Solat di Masjid Pasar (Bab Al-Solat fi masjid Al Suuq).Dalam bab tersebut Imam Bukhari mendatangkan athar Ibnu Aun sebagai mukadimah kepada hadith utamanya. Bila diteliti tentang siapakah Ibnu Aun maka akan terasa betapa kerdilnya kita penuntut ilmu dari dua aspek utama. Ilmu dan amal ibadat. Antara sifat Ibnu Aun yang seharusnya menjadi panduan untuk kita ialah:


1-Beliau berpuasa selang sehari.
2-Beliau banyak melakukan solat sunat.
3-Beliau banyak berguru di merata-rata tempat. Antara gurunya Hasan Basri, Ibrahim Nakhaie, Ibnu Sirin, Sha`bi, Mujahid, Nafi` dan sebagainya.
4-Beliau disifatkan dgn gelaran Imam dalam ilmu dan amal.
5-Beliau menjaga kata-katanya drp perkataan yang tidak memberi faedah malah drp meninggikan suara tidak di tempatnya. Beliau pernah memerdekakan hamba sebagai denda kerana merasakan beliau meninggikan suara di hadapan ibunya.
6-Beliau adalah imam Qurra pada zamannya.
7-Beliau memiliki murid-murid yang hebat seperi Ibu Mubarak.
8-Beliau sangat dihormati dan dimuliakan oleh guru-gurunya termasuklah Hasan Basri.

Maka tidak hairanlah Imam Bukhari mengambilnya sebagai perawi hadith dalam kitab beliau dan kadang-kadang menjadikan beliau sebagai sandaran dalam perkara yang hendak disabitkan olehnya.


No comments: