Sunday, December 27, 2009

Anekdot Ulama 13: Iqbal Dan Hamasah

Ramai menyangka Iqbal hanya mahir berbahasa Inggeris, Parsi dan Urdu selain daripada bahasa ibundanya Punjabi. Inggeris kerana Iqbal pernah bersekolah aliran Ingeris hingga ke peringkat doktor falsafah. Parsi kerana syair-syairnya banyak juga ditulis di dalam bahasa Parsi. Tidak ramai mengetahui Iqbal mampu memahami bahasa German apalagi membaca teks-teks berbahasa Arab. Semasa lawatan Allamah Abul Hasan Ali An Nadwi dan beberapa orang lagi saudara maranya menemui Iqbal pada tahun 1937 di rumahnya, ketika beliau sedang sakit gering, mereka berpeluang berbincang banyak topik berkenaan dengan Islam. Antaranya tentang syair-syair Arab Jahiliyyah. Iqbal begitu asyik dan bersemangat membicarakannya. Dalam majlis itu beliau sempat mendeklamsikan beberapa potong syair dari dewan Hamasah Abu Tamam yang beliau ingati. Ini membuktikan Iqbal pernah mempelajari syair-syair Hamasah di suatu masa dahulu. Sentuhan-sentuhan Iqbal terhadap banyak perkara di dalam syair-syairnya membuktikan bahawa Iqbal mengusai banyak disiplin ilmu. Malang sekali hari ini mereka yang berkecimpung di dalam bidang agama amat lesu untuk memperkuatkan bahasa Arab menerusi pemahaman terhadap syair-syair agung Arab yang terkandung di dalam dewan-dewan dan mua`llaqat-mua`llaqat mereka. Kepincangan ini juga menjadi salah satu penyebab kepada lemahnya penguasaan generasi ilmuan hari ini terhadap nilai Al-Quran dari sudut bahasa. (Rujukan: Abul Hasan Ali Nadwi Akabir -o- Mashahir -i- Ummat ki nazar men, 145-146)

Dewan Hamasah

No comments: