Wednesday, December 2, 2009

Anekdot Ulama 2: Muhaddith Kafinji dan Nahu

Diceritakan bahawa Muhaddith Al-Kafinji (الكافنجي) sangat memberi perhatian kepada ilmu nahu. Kitab yang selalu menjadi pegangan beliau ialah kitab Kafiah (الكافية) oleh Ibnu Hajib (ابن الحاجب). Oleh kerana beliau selalu mentelaah dan mengajar kitab Kafiah maka beliau akhirnya digelar Al-Kafinji. Ulama dahulu tidak hanya mahir dalam ilmu-ilmu induk seperti tafsir, hadis dan fekah. Mereka sangat memberi perhatian kepada ilmu-ilmu asas yang dinamakan sebagai ilmu alat seperti nahu, saraf, balaghah dsb kerana tanpa penguasaan ilmu ini, ilmu mereka dikira naqis (defective).

No comments: